Skip to content Skip to footer

Tarieven

Voor het werk dat wij voor u doen vragen wij een vergoeding. Deze vergoeding is een vast tarief dat jaarlijks door het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt vastgesteld. Om het juiste tarief voor u te bepalen kijken we naar een aantal onderwerpen. Het soort van bewindvoering (met of zonder schulden) en de samenstelling van het huishouden (één of twee personen). Tijdens een gesprek wordt besproken welk tarief wij zullen hanteren. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, is het mogelijk om hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Deze aanvraag doen wij bij de gemeente.