Bewindvoering.

Wat houdt bewindvoering bij Foeniks precies in?

De bewindvoerder van Foeniks regelt uw geldzaken. U kunt denken aan de belastingaangifte, het invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen, het op tijd betalen van alle rekeningen, het controleren van verzekeringen. De bewindvoerder zorgt er ook voor dat u op tijd uw leefgeld krijgt. Daarnaast wordt er, mits er voldoende overblijft, een spaarpotje opgebouwd voor onverwachte uitgaven. Ook wordt er contact opgenomen met gemeente of andere instanties.  En indien nodig wordt de vergoeding voor de bewindvoering aangevraagd (bijzondere bijstand). De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over uw geld over. Bent u dan compleet gebonden? Nee, een cliënt kan nog altijd abonnementen of overeenkomsten afsluiten. De bewindvoerder kan alleen een overeenkomst ongedaan maken als de andere partij wist dat de cliënt onder bewind staat. Aangezien de bewindvoerder inzicht heeft in de gehele financiële situatie, ook op de lange termijn, is het belangrijk om eerst overleg te plegen. Het kan namelijk voorkomen dat het gebruikte geld was gereserveerd voor een belangrijke betaling die eraan zit te komen.

Foeniks Bewindvoering is geen bewindvoerder in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (W.S.N.P.).

Wie komt in aanmerking voor bewindvoering?

In principe iedere volwassene die voor langere tijd of tijdelijk niet in staat is zijn financiële belangen te behartigen. Dit kunt u zelf zijn, een familielid wiens belangen u behartigd, of een patiënt over wie u de zorg heeft. In sommige gevallen komt u ook in aanmerking als u in de W.S.N.P. of de aanloop daartoe zit. Het zelf regelen of voor een ander moeten regelen van de financiën is vaak een zwaardere belasting dan vooraf bedacht. In een familiekring leeft vaak het gevoel dat je dit verplicht bent aan je naaste. Een professioneel bewindvoerder kan het echter vaak beter en krijgt meer voor elkaar omdat hij de wegen weet. Ook voor de kosten hoeft u het meestal niet te laten en in veel gevallen is er zelfs een speciaal potje voor (bijzondere bijstand).

Moet u altijd eerst langs de rechter?

Ja, daar ontkomt u niet aan, maar dit is bedoeld ter bescherming van u zelf. De rechter wil graag weten of er genoeg reden is, of u het om goede redenen doet en dat u de juiste bewindvoerder krijgt. Bang hoeft u niet te zijn, u staat immers niet terecht, de rechter is er voor uw eigen belang!

Wij werken volgens de richtlijnen van de Brancheverening Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Deze stelt in overleg met het LOVCK (landelijk overleg van kantonrechters) jaarlijks de vergoeding voor de bewindvoerder vast. Bewindvoerders staan onder toezicht van de rechtbank voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Wij willen nog benadrukken dat nooit de persoon onder bewind staat, maar alleen zijn goederen en bezittingen!

Wilt u meer weten?
Kijk dan op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap. Een uitleg in de vorm van een animatie over hoe en waarom er bewind wordt gevoerd kunt u vinden op: www.derechtspraak.nl

Back to Top