Skip to content Skip to footer

Bewindvoering

Beschermingsbewind wordt door de rechtbank uitgesproken wanneer een persoon niet in staat is zijn financiën te beheren door lichamelijke of geestelijke redenen of door problematische schulden. Deze beschermingsmaatregel is bedoeld om iemands gelden en goederen te beschermen tegen zichzelf of anderen. Bescherming tegen zichzelf kan betekenen dat iemand zijn geld zodanig besteedt dat hij in de problemen komt en hiertegen dient te worden beschermd. 

Bescherming tegen anderen betekent bescherming tegen personen die financieel misbruik maken van de persoon. De onderbewindstelling heeft tot gevolg dat de onder bewind gestelde gelden en goederen worden beheerd door Foeniks. Alle financiële beslissingen worden gemaakt door uw bewindvoerder. Als een cliënt problematische schulden heeft, meldt een bewindvoerder cliënt aan voor schulphulpverlening. Foeniks Bewindvoering verzorgt het bewind en de schuldhulpverlener de schuldhulp.

Controle en toezicht op Foeniks bewindvoering

Jaarlijks controleert het kwaliteitsbureau de uitgevoerde werkzaamheden van Foeniks. Foeniks is aangesloten bij branchevereniging Horus. Horus controleert de kwaliteit en uitvoering van werkzaamheden. Horus wordt bij deze controle ondersteund door een accountant. Door beide controles bent u ervan verzekerd dat u te maken heeft met een betrouwbare beschermingsbewindvoerder.