Skip to content Skip to footer

Privacyverklaring

Dit is de AVG-verklaring voor Foeniks.nl, beheerd door Foeniks Bewindvoering. We hechten veel waarde aan de privacy van onze bezoekers en streven ernaar om persoonsgegevens op een transparante en veilige manier te verwerken en te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verzameling van persoonsgegevens
We verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Informatie die je vrijwillig verstrekt bij het invullen van formulieren op onze website, zoals naam, e-mailadres, en andere contactgegevens.
  • Informatie die automatisch wordt verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën (zie ons voor meer informatie).
  • Informatie die we verkrijgen van derden, indien van toepassing.

Doel van Gegevensverwerking
We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verstrekken van de gevraagde diensten en informatie.
  • Het beheren van onze website en het verbeteren van de gebruikerservaring.
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens
We delen persoonsgegevens met derden alleen indien dit nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden en altijd met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. We zullen je persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen aan derden.

Beveiliging van persoonsgegevens
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

Rechten van betrokkenen
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en dataportabiliteit. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact met ons op via info@foeniks.nl om deze rechten uit te oefenen.

Wijzigingen in deze verklaring
We behouden ons het recht voor om deze AVG-verklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. We raden je aan deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactinformatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze AVG-verklaring, neem dan contact met ons op via info@foeniks.nl.