Skip to content Skip to footer

Disclaimer

De informatie op onze internetpagina is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar om de informatie actueel en accuraat te houden, maar we bieden geen garanties of verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie op de website. Elk vertrouwen dat u stelt in de informatie op deze website is strikt op eigen risico.

Aansprakelijkheid
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, of welke schade dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website of de informatie die hierop wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Externe links
De website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en bieden geen goedkeuring, garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze externe sites.

Intellectueel Eigendom
Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten, handelsmerken en andere rechten op de inhoud en vormgeving van deze website eigendom van Foeniks Bewindvoering en zijn beschermd door toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Veranderingen aan deze disclaimer
We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment bij te werken of te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om deze disclaimer regelmatig te controleren op wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de website na wijzigingen in deze disclaimer wordt beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen.

Contactinformatie
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@foeniks.nl.